Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Společně za svobodu a dobrou správu státu

Vážení členové a podporovatelé Trikolóry, Svobodných a Soukromníků,

dovolujeme si Vás společně pozdravit a informovat Vás o výsledcích několik týdnů trvajícího vyjednávání o naší spolupráci. Obracíme se na Vás společně - na členy hnutí občanů Trikolóra, strany Svobodných a Strany soukromníků České republiky. Náš dopis je výrazem odhodlání svorně postupovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021, a současně výrazem naděje, že výsledky našeho vyjednávání i zvolený postup politické práce podpoříte.

Svoboda, obrana normálního světa, zdraví, podnikání a práce

Úzká forma politické spolupráce nemá smysl bez společných hodnot. Ideje jsou tím, pro co děláme politiku. Od začátku našich jednání jsme všichni našli u svých protějšků stejné lidské názory, ideové hodnoty a identický náhled na způsob, jak umožnit lidem realizaci jejich vlastní cesty ke štěstí, a jak tomu přizpůsobit správu našeho státu. Pro každou politickou sílu, která je hodnotovým a nikoliv manažerským projektem, je politický program určující. Společný politický program pro volby 2021 máme již ve finální fázi zpracování a brzy Vám jej představíme. S radostí sdělujeme, že mezi námi nedošlo k žádnému sporu o jeho podstatu. Vše, co bude ve společném volebním programu obsaženo, je i součástí programu každého jednotlivého partnerského subjektu. Všechny tři politické subjekty jsou si názorové tak blízké, že bez problémů nalezly hodnotovou shodu na obsahu naší politiky do voleb i na způsobu její realizace po volbách.

Jedna kandidátka

Jsme nositelé politických hodnot. Chceme také tyto hodnoty uplatnit při správě státu, k čemuž je nutné získat poslanecké mandáty. V demokracii o správě státu rozhodují voliči. Proto jsme zvolili takovou volební formu, která zformuluje společnou kandidátku tak, aby se na ni vztahovala 5% uzavírací klauzule. Forma kandidatury není smyslem a cílem politiky, nýbrž nástrojem, jak zajistit možnost realizovat prosazení našich hodnot na půdě Poslanecké sněmovny.

Chceme proto společnou kandidátku podat na platformě jednoho politického subjektu, a to prostřednictvím hnutí občanů Trikolóra. Tato platforma by však měla do svého názvu, a tedy i názvu společné kandidátky, zahrnout podstatné prvky spolupracujících stran. Shodli jsme se na tom, že pro všechny naše voliče bude atraktivním řešením, abychom kandidovali pod názvem: “Trikolora Svobodní Soukromníci”. Rovněž jsme se dohodli na politickém klíči pro obsazení kandidátky ve všech 14 krajích České republiky i na ostatních administrativních otázkách. Volební zákon nám takový postup výslovně umožňuje. Nebude to navíc poprvé, kdy na kandidátce jedné strany jsou zastoupeni i členové stran jiných. Jedná se o zcela legální a legitimní postup.

Volební úspěch

Naše spolupráce není uzavřena jen pro letošní volby. Chceme společně postupovat a pracovat také po volbách, a to i při vzniku poslaneckého klubu. Nejsme povrchním uskupením, které by se mělo hned po volbách rozložit. Tím se zásadně lišíme od těch forem spolupráce, které si dnes říkají koalice. Našim cílem není se do Poslanecké sněmovny pouze dostat, ale především společně hájit pravicově-konzervativní hodnoty, které všichni sdílíme. Prostě uděláme vše k tomu, abychom mohli svobodně žít, dýchat a pracovat. Ať např. můžeme na české pivo či moravské víno zajít se svými přáteli či rodinou bez nutnosti prokazovat svou totožnost.

Spolupráci vnímáme především jako odpovědnost i povinnost k tomu, abychom řekli rázné NE postupné ztrátě svobody a zabránili ještě razantnějším omezováním našich svobod, které si dnes ani neumíme představit, zatímco jiní již o nich otevřeně mluví. Obracíme se na Vás s pokorou a žádostí o podporu vyjednaného modelu spolupráce. Všechny detaily budou projednány v nejbližších dnech ve statutárních orgánech jednotlivých stran.

Jde nám společně o svobodu a dobrou správu státu. Buďme proto jednotní. Pokusme se navrátit naši zemi občanům České republiky.

Zuzana Majerová Zahradníková - Trikolóra
Libor Vondráček - Svobodní
Petr Bajer - Soukromníci

Kalendář