Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Finance

Bohatství národa je součtem bohatství jednotlivců.

Veřejné rozpočty
1) V oblasti veřejných rozpočtů se vrátíme k rozpočtové zodpovědnosti s cílem nezatěžovat budoucí generace našimi současnými dluhy. Budeme prosazovat pravidlo, že v období ekonomického růstu mají vznikat vyrovnané, případně přebytkové rozpočty.

• Zvýšíme adresnost sociálních dávek, zjednodušíme daňový systém, snížíme daňovou zátěž firem i domácností, snížíme majetkové daně. Zabráníme častým změnám daňových zákonů.
• Snížíme daně sociálně slabším skupinám obyvatelstva zvýšením částky příjmu, ze které se daň z příjmu vůbec neplatí (v ČR i přes inflaci mnoho let zamraženo na stejné úrovni). Zároveň snížíme daně i bohatším obyvatelům zrušením Kalouskovy daně (7 % příplatek solidární daně).
• Zasadíme se o zrušení EET.
• Zrušíme daně z úroků obyvatelstva i firem.
• Zlevníme potraviny snížením sazby DPH 15 % na 10 %.
• Pro živnostníky a drobné podnikatele rozšíříme možnost placení daní paušálem sjednocením výdajů pro všechny skupiny na 80 % a do výše výdajů 1 mil. Kč.
• Zavedeme úpravy sociálního systému tak, aby se lidem vyplatilo pracovat, a zamezíme zneužívání sociálního systému.
• Změníme název tzv. sociálního „pojištění" a zdravotního „pojištění" na terminologicky odpovídající sociální a zdravotní daň, tyto daně snížíme.
• Naší prioritou bude zajištění důstojného stáří. Odpovědným hospodařením v období ekonomického růstu vytvoříme prostředky pro budoucí výplatu penzí.
• Snížíme „zastropování" zdravotní a sociální daně, aby toto opatření nebylo výhodné jen pro nejbohatší, ale aby se vyplatilo i střední třídě. Například zrušíme platby sociální a zdravotní daně u ročních odměn vyplácených zaměstnancům.

Bezpečnost, regulace, mezinárodní souvislosti
2) Finančně zabezpečíme fungování vnitřní a vnější bezpečnosti.
• Finančně podpoříme smysluplná opatření boje proti nelegální masové migraci.

3) Odstraníme nesmyslné regulace, které omezují osobní svobodu jednotlivce.
• Zjednodušíme zákoník práce.

4) Zastavíme zásahy státu a EU do hospodářství a navrhneme kroky vedoucí k odstranění dříve přijatých, mnohdy nadbytečných opatření.
• Omezíme počet operačních programů financovaných z fondů EU, optimálně na dva, a to sociální (především pak na výstavbu zařízení pro starší lidi) a program zabezpečující výstavbu a rekonstrukci liniových staveb.
• Vytvoříme podmínky, které efektivně a tržně-konformně zabrání vývozu zisků do zahraničí, například prostřednictvím podpory reinvestic formou započítávání investic v předem stanovené výši do daňových základů.

Energetická soběstačnost
5) Budeme bránit vícezdrojovou energetickou soustavu.
• Budeme prosazovat energetickou soběstačnost. Jadernou energii považuje za nejefektivnější, budeme podporovat investice do nových bloků a případnou dostavbu Temelínu a rekonstrukci Dukovan.
• Budeme vyjednávat s Německem, aby se finančně podílelo na technických stavbách (transformačních stanic) se snahou minimalizovat rizika z případných blackoutů, které mohou přijít díky jejich nezodpovědné energetické politice.

Podpora výstavby
6) Podpoříme bytovou výstavbu na nabídkové straně.
• Zavedeme opatření, která povedou ke snížení cen bytů, nebo aspoň k zastavení jejich růstu tím, že podpoříme opatření na nabídkové straně bytové výstavby mimo jiné snížením vlivu negativních zájmových skupin (památkářů, zelených ekoteroristů a různých účelových neziskových organizací).
• Zefektivníme proces získávání stavebního povolení např. snížením počtu subjektů, které zasahují do stavebního řízení, a přeneseme stavební řízení do jednoho úřadu.
• Zrušíme daně z převodu nemovitosti.
• Zachováme individuální odpovědnost jednotlivců při zabezpečování bydlení.
• Převezmeme pozitivní zkušenosti z nejlepších zemí dle Doing Business Index pro oblast povolování staveb.