Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Bohatství vzniká z práce

Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (a firem), nikoli regulacemi, dotacemi a přerozdělováním. Daně mají být nízké a přehledné. Zrušíme zbytečné a nefunkční či vyloženě nebezpečné instituce a úřady. Budeme dlouhodobě a radikálně snižovat výdaje státu.

Např.

  • Zjednodušíme daňový systém a některé daně zrušíme.
  • Snížíme zdanění práce. Za všech okolností se musí vyplatit pracovat, nikoli čerpat dávky.
  • Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Stát má sloužit jako poslední záchranná síť, když selže vše ostatní.
  • Zrušíme dotace ze státního rozpočtu pro politické neziskovky.
  • Zastavíme dotace velkým korporacím.
  • Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.
  • Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí.
  • Naší prioritou ve výdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali.