Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Program pro krajské volby

Uzdravíme náš kraj

Chceme větší podíl účasti obyvatel kraje na věcech veřejných. Nadřazujeme zájmy občanů v kraji nad zájmy politických stran. Chceme kraj uzdravit a vrátit ho lidem, kteří v něm žijí. Veřejný život v kraji chceme depolitizovat.

Školství

Nabídka středních škol a jejich oborů musí odpovídat poptávce na trhu práce. Podporujeme rozmanitost studijních oborů středních škol, jejichž absolventi se na trhu práce bezprostředně po ukončení studia ihned uplatní. Podporujeme vojenské a policejní vzdělávání. Budeme usilovat o to, aby v kraji byla regulérní vysoká škola.

Zdravotnictví

Zdravotnická zařízení musí řídit odborníci, ne politici. Chceme zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro občany kraje. Budeme motivovat mladé lékaře, aby působili v našem regionu. Prostřednictvím našich poslanců budeme apelovat na snížení administrativní zátěže lékařů a sester. Vytvoříme motivační systém pro zdravotnické pracovníky, který zastaví jejich odchody. Chceme, aby v kraji vznikla zdravotnická zařízení se statutem fakultního pracoviště.

Sociální péče

Chceme vyšší bezpečnost seniorů, kteří žijí ve vlastní domácnosti. Podpoříme projekty tísňových tlačítek ve městech a obcích. Podpoříme pracovníky v sociálních službách, chceme, aby svou práci vykonávali v důstojném pracovním prostředí.

Rozvoj kraje, bydlení

Prosadíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Připravíme koncepci bytové politiky kraje, ve které zohledníme zejména potřeby mladých rodin s dětmi. Podpoříme regionální firmy, ať už se jedná o oblast marketingu, propagace, vzdělávání zaměstnanců nebo například kybernetické bezpečnosti.

Doprava

Budeme usilovat o připojení kraje k dálniční síti jak směrem na západ, tak i na východ.  Zajistíme vyšší dosažitelnost Karlovarska po železnici.

Hospodaření kraje

Kraj musí být dobrým hospodářem. Zasadíme se o čisté, průhledné a uvážlivě hospodaření s finančními prostředky kraje.

Turistika, lázeňství

Podpoříme aktivity v oblasti turistiky, tak aby se náš kraj stal pro jeho návštěvníky atraktivnější. Náš kraj má potenciál být turisticky atraktivním. Finančně podpoříme regionální kulturně společenské aktivity měst, obcí, ale i dalších organizátorů. Zastavíme vykořeňování kraje, chceme propojit současnost s minulostí, máme být na co hrdí. Budeme podporovat projekty, které budou mít potenciál zvýšit turistický ruch v kraji. Lázeňská města nepatří jen zahraničním návštěvníkům, chceme, aby to byla města jejich obyvatel.

Průmysl

Jsme proti nárazovému ukončení těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a překotnému zavírání provozů Sokolovské uhelné a.s.. Budeme podporovat vznik nových pracovních míst pro občany v Karlovarském kraji, odmítáme ale další montovny.

Bezpečnost

Více policistů a strážníků v ulicích, znamená větší pocit bezpečí obyvatel našeho kraje. Podpoříme projekty v oblasti prevence kriminality. Jsme pro udržení projektů Asistentů prevence kriminality, kteří odvádějí dobrou práci v sociálně vyloučených lokalitách. Vážíme si práce příslušníků Integrovaného záchranného systému a chceme zlepšovat jejich pracovní podmínky. Chceme, aby vybavenost složek IZS v Karlovarském kraji byla na světové úrovni, budeme tak podporovat investice do moderních technologií, které příslušníkům IZS ulehčí práci.

Sport

Podpoříme mládežnické sportovní týmy, budeme finančně motivovat trenéry mládeže. Zajistíme spravedlivé rozdělování dotací sportovním klubům. Podpoříme vznik nových sportovišť. Podpoříme významné mládežnické sportovní naděje. Mladé sportovce chceme motivovat k lepším výkonům a k dobré reprezentaci kraje.

K našemu celorepublikovému programu: