Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Mgr. Petr Krágl, MBA

Místopředseda krajské organizace Předseda MO Sokolov

Jmenuji se Petr Krágl, jsem předsedou MO Sokolov a členem Krajské rady Trikolóry pro Karlovarský kraj.

Je mi 48 let, jsem rozvedený a mám 18-letou dceru. Celý život žiji a pracuji v Sokolově. Mám vystudované vysokoškolské vzdělání s bezpečnostně právním zaměřením.

Od roku 1995 pracuji v ozbrojených složkách. Nejprve u Policie ČR, kde jsem začínal na ulici jako policejní inspektor a v průběhu let jsem se stal komisařem Služby kriminální policie a vyšetřování se specializací na extremismus a násilnou trestnou činnost včetně vražd. Poté jsem také pracoval jako vychovatel u Vězeňské služby ČR a nyní jsem již desátým rokem u Městské policie Sokolov, momentálně ve funkci zástupce velitele MP pro vnější vztahy a prevenci kriminality. Práci u policie beru jako poslání a stojím si za tím, že ji nemůže dělat každý kdo si vzpomene. Já si osobně velmi vážím všech strážníků, policistů, záchranářů, hasičů atd. kteří jsou v první linii a nasazují denně své životy. Smekám před jejich mnohdy velmi náročnou prací, která je často na úkor rodiny. Vím o čem za 25 let praxe mluvím. Tito lidé nejsou za to, co pro společnost odvádějí mnohdy adekvátně oceněni a to jak finančně, tak morálně.

Co se týče politiky, tak o tuto se zajímám dlouhodobě, z toho aktivně od roku 2017. Do Trikolóry jsem vstoupil zejména proto, že se ztotožňuji s názory pana Václava Klause ml. Zmínil bych zejména to, že je potřeba v této zemi změnit a zejména narovnat spousty věcí. Je nutností, aby si stát opět začal vážit lidí kteří pracují, platí daně a vychovávají děti ! Ze své pozice chci cestou Trikolóry nabídnout občanům své dlouholeté zkušenosti zejména v bezpečnosti a prevenci kriminality. Myslím si, že Je povinností státu, krajů a jednotlivých měst a obcí postarat se o to, aby se občané cítili bezpečně, aby se nebáli po setmění na ulici, aby se nemuseli bát o jejich děti vracející se ze školy atd. Na tzv. „pocitu bezpečí“ je stále směrem k občanům co zlepšovat. Kvalitní prevence ( prevence = předcházení ) je jedním z kroků jak naplnit tyto vize a cíle. Vše je samozřejmě závislé na financích a pak také na kvalitních lidských zdrojích a na jejich počtech. Je potřeba naplnit stavy zejména strážníků a policistů. Pracovat u těchto složek musí být čest, nikoli ostuda jak je často společností vnímáno ..

Na závěr něco o mých zálibách. Ve svém volném čase se věnuji sportu, zejména fitness, jízdě na kole a střelbě. Rád chodím do přírody na procházky a zajímám se o akvaristiku. Největším odreagováním jsou pro mě výlety na motocyklu s partou skvělých lidí. V neposlední řadě patří mezi mé zájmy reality a finance, kterým jsem se v minulosti jako OSVČ profesionálně věnoval.

Celoživotně se řídím tímto mottem, které mi kdysi na věnování napsala moje moudrá babička :

Buď stále čestný, poctivý, nepolev ve své píli, u svého díla vytrvej, tak dojdeš k svému cíli“

Kontakt

Články