Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Den památky Jana Palacha

Ve čtvrtek 16. ledna 1969, okolo 14:30 hodin, si v horní části Václavského náměstí v Praze odložil tašku a načichal se přineseného éteru. Pak se polil hořlavinou a zapálil. Hořící běžel přes křižovatku od kašny pod muzeem k Washingtonově ulici, kde se jej pokusil svým kabátem uhasit výhybkář Dopravního podniku. S rozsáhlými popáleninami byl převezen na Kliniku popálenin FNKV a LFH UK v pražské Legerově ulici. Zde s ním byl na magnetofonový pásek natočen krátký rozhovor, v němž hovořil o příčině svého činu. V záznamu se zmiňuje o pasivitě lidí, vystupuje proti rozšiřování Zpráv – deníku vydávaného sovětskými okupanty, a požaduje generální stávku. Z rozhovoru je patrné, že byl pod utišujícími léky a měl značné bolesti. Svůj čin nenazval sebevraždou, ale akcí.

Dne 16.1.1969 se na protest proti okupaci upálil Jan Palach, student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Více než kdy jindy je potřeba si připomínat odvážný čin Jana Palacha. Právě v dnešní době se stáváme svědky zmrtvýchvstání různých extrémně levicových myšlenek, které jsou propagovány WiFibolševickými skupinami lidí, kteří o době totality pranic nevědí.

Čest jeho památce!

Kalendář